Usługi terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami Sztum

Nauczycielka pokazująca rysunkiNasz zespół składa się z kreatywnych i pracujących z pasją terapeutów świadczących usługi terapeutyczne. Podczas zajęć "podążamy za dzieckiem" i wykorzystujemy naturalne sytuacje do rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu, opowiadania, wyrażania emocji, porównywania, dzielenia uwagi i chwalenia się tym, co zrobiło.

Pracując z dziećmi, wyznaczamy cele funkcjonalne, a tym samym rozwijamy umiejętności niezbędne do poprawy jakości ich życia i samodzielności. Znaczącą rolę w procesie terapeutycznym odgrywają rodzice, dlatego też uczymy ich, w jaki sposób wykorzystywać zwyczajne sytuacje domowe w tym celu.

Proces terapeutyczny dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nadzorowany jest przez Panią Martę Wojtczak.

Realizujemy Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej jako KONSORCJUM PUZELEK&MOTYLEK.

Świadczymy usługi terapeutyczne oparte o nowoczesne metody nauczania dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Jesteśmy jedyną taką placówką w okolicy, która poświęca swoim uczniom maksimum uwagi. Skupiamy się na ich potrzebach, pragnieniach i uczuciach. Edukacja dzieci z autyzmem, którą zajmujemy się na co dzień odbywa się pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. Zatrudniamy pedagogów z doświadczeniem i pasją.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy na zajęcia adaptacyjne. Dowiecie się na nich czy usługi terapeutyczne, które świadczymy, będą odpowiednie dla Waszej pociechy. Nasze przedszkole znajduje się w miejscowości Sztum.

Trening Umiejętności Społecznych

Prowadzony przez naszą placówkę Trening Umiejętności Społecznych to forma terapii realizowana w grupie. Dzieci pod opieką dyplomowanego trenera TUS uczą się, w jaki sposób można tworzyć satysfakcjonujące relacje z innymi, poznają zachowania społecznie akceptowalne oraz dowiadują się jakich granic nie należy przekraczać. Uczą się też odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

W Treningu Umiejętności Społecznych pomagamy:

  • w problemach kontroli emocji oraz zmianie zachowań niepożądanych na akceptowane w społeczeństwie;
  • w przypadkach trudności z koncentracją, pamięcią i uczeniem się oraz dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią;
  • w zdiagnozowanych zaburzeniach ADHD, ADD, zespołu Aspergera;
  • w trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych;
  • w kłopotach i zaburzeniach psychosomatycznych i nerwicowych.