Usługi przedszkolne – Sztum – kompleksowa opieka nad dziećmi

Nauczycielka przytulająca dzieciNiepubliczny Punkt Przedszkolny Motylek w ramach oferowanych usług przedszkolnych zapewnia Państwu:

  • rozwój społeczny Waszego dziecka, które poprzez kontakty z rówieśnikami, poznaje obowiązujące zasady i reguły społeczne. W ten sposób uczy się ono dzielić z innymi, czekać na swoją kolej oraz współpracować dzięki zabawom w grupie. Funkcjonując w małej, ale jednocześnie różnorodnej społeczności, zauważa odmienne charaktery, temperamenty i zdolności, dzięki czemu uczy się tolerancji i wypracowuje postawy akceptacji;
  • rozwój intelektualny, który realizowany jest poprzez zabawę, będącą podstawową aktywnością rozwijającą wyobraźnię, kreatywność i inicjatywę oraz uczącą samodzielności. Zapewnia ona harmonijny rozwój umysłowy, służy zaspokojeniu potrzeby wyrażania siebie. Podczas niej maluch zdobywa wiedzę o otaczającym go świecie, nowe umiejętności i rozwija swoje zainteresowania;
  • rozwój emocjonalny, budowany w oparciu o poczucie niezależności i bezpieczeństwa;
  • rozwój językowy wynikający z pracy z logopedą, który współpracuje z naszym przedszkolem, oraz komunikowania się z rówieśnikami. Dziecko wzbogaca swoje słownictwo, przyswajając formy gramatyczne i usprawniając narząd mowy. Uczy się także jak wyrażać siebie za pomocą słów i jak słuchać;
  • rozwój ruchowy polegający na poprawie sprawności motorycznej, z którą wzrasta zaradność i samodzielność. Dziecko w tym wieku samo je, myje się, rozbiera i ubiera, utrzymuje porządek wokół siebie, a nawet pomaga w prostych pracach domowych. Ponadto kształtuje swój charakter, wolę, pamięć i pojęcia przestrzenne oraz uczy się zdyscyplinowania i zaradności;
  • zapewniamy zajęcia dodatkowe wspierające zainteresowania i rozwój dziecka takie jak: logorytmika, capoeira, rytmika, zajęcia z elementami integracji sensorycznej, zajęcia umuzykalniające, terapia reki.

Świadczymy usługi przedszkolne w Sztumie w oparciu o indywidualne programy nauczania dzieci z niepełnosprawnościami umysłowymi – autyzmem i zespołem Aspergera. Metody i sposoby nauki dobieramy odpowiednio do każdej grupy. Uczestniczy w nich nie więcej niż pięcioro podopiecznych, nad którymi czuwa dwóch wykwalifikowanych nauczycieli. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości rozwoju dzieciom z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Nasza placówka powstała z myślą o maluchach, które potrzebują znacznie więcej uwagi. Specjalizujemy się w edukacji dzieci z Aspergerem i autyzmem. Dotychczas zaufali nam nie tylko rodzice, którzy przywożą swoje dzieci na zajęcia z miejscowości Sztum, w której się znajdujemy. Obecnie nauczamy także maluchy z Malborka, Kwidzyna i miejscowości Dzierzgoń.