Terapia VR

Umiejętności zdobyte dzięki terapii VR dzieci w pełni wykorzystają w realnym życiu. Zajęcia prowadzone przez Terapeutów VR z dziećmi ze spektrum autyzmu mają na celu wspieranie rozwoju dzieci m. in. w obszarach:

  • funkcjonowania emocjonalnego,
  • sprawności motoryczno – manualnej,
  • percepcji słuchowej,
  • pamięci i logicznego myślenia,
  •  koncentracji , ćwiczenia uwagi,
  • terapia po przez ruch – relaksacja – medytacja,
  • zabawy polisensoryczne,
  • usprawnienie funkcjonowania społecznego,
  • przygotowanie do pójścia do szkoły,
  • orientacja i wyobraźnia przestrzenna – integracja pięciu zmysłów,