Katalog usług

Ojciec trzymający syna na baranaZapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem usług. W końcu edukacja przedszkolna jest niezwykle istotna dla prawidłowego, wszechstronnego rozwoju dziecka i nie może być zaniedbywana. Przedszkole jest miejscem posiadającym mnóstwo atutów i może być pomocne w zdobyciu różnorodnych doświadczeń. Dziecko uczęszczające do placówki odnosi wiele korzyści społecznych, intelektualnych, emocjonalnych i językowych oraz tych wpływających bezpośrednio na jego rozwój ruchowy.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Motylek ma za zadanie:

  • uczyć samodzielności,
  • pokazywać, na czym polega współdziałanie w grupie,
  • stwarzać możliwości poznawania świata i zdobywania wiedzy,
  • rozwijać i kształtować umysł,
  • pobudzać wyobraźnię i kreatywność,
  • doskonalić kompetencje językowe,
  • pokazywać, jak czerpać radość z relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
  • wpływać na rozwój ruchowy,
  • przygotować do podjęcia nauki w szkole.

 

Działalność terapeutyczna i szkolenia

Jesteśmy placówką edukacyjno-terapeutyczną i poza realizowaniem podstawy programowej MEN, pracujemy z dziećmi nad ich trudnościami rozwojowymi. Przedszkolaki uczą się w małych grupach, stworzonych adekwatnie do poziomu ich umiejętności.

Oferujemy szereg aktywności, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, a programy terapeutyczne tworzymy tak, by wspierać kluczowe sfery rozwoju dziecka.

Organizujemy również szkolenia dla specjalistów, terapeutów, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców i rodzin dzieci autystycznych i wymagających szczególnej opieki, pokazujące, w jaki sposób pracować z pociechami, aby uczyć je prawidłowych zachowań społecznych, które mogą potem przełożyć na sytuacje występujące w ich codziennym życiu.